Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Nông dân các cấp
Ngày đăng: 29/02/2024  14:35
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 29/02, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội Nông dân các cấp. Tham dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu với trên 500 hội viên, nông dân tham gia.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Quán triệt Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (những điểm mới sửa đổi, bổ sung); Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

 

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ Hội Nông dân các cấp nắm vững tinh thần nội dung của các Nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đưa Nghị quyết đến từng hội viên. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh phát động cuộc thi

 

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam”.

 

Minh Huệ