Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Hội Cựu chiến tỉnh tập huấn kỹ thuật phát triển kinh tế cho các hội viên
Ngày đăng: 29/02/2024  14:31
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 29/02, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “Nuôi lươn thương phẩm trong bể không sử dụng bùn” cho các cán bộ Cựu chiến binh các huyện, thành hội và hội viên các cơ sở Hội.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

 

Tại buổi tập huấn các cán bộ, hội viên đã được giảng viên hướng dẫn kỹ thuật nuôi lươn thương phẩm trong bể không sử dụng bùn.

 

Các cán bộ, hội viên cũng đã được nghe Hội nghị báo cáo kết quả mô hình điểm “nuôi lươn không bùn” trong khung bạt năm 2023 tại làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy của hội viên A Sưng.

 

Lớp tập huấn được diễn ra trong 01 buổi nhằm hỗ trợ cho cán bộ, hội viên có thêm kiến thức, hiểu biết khoa học, kỹ thuật nhằm chuyển đổi vật nuôi, cây trồng; phương pháp phát triển kinh tế hộ gia đình; phát huy ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần góp phần thực hiện có hiệu quả “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

 

Trần Huệ