Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 28/02/2024  16:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 694/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố rà soát diện tích trồng cây công nghiệp chủ lực (nhất là cây cà phê, Cao su) trên những vùng đất không phù hợp, kém hiệu quả để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm có thị trường tiêu thụ, với giá trị cao hơn.

 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp hình thành và thúc đẩy hoạt động của các chuỗi liên kết sản xuất từ xây dựng vùng trồng nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã và Tổ hợp tác là cầu nối doanh nghiệp với hộ gia đình trồng cây công nghiệp chủ lực thực hiện sản xuất theo quy trình GAP và tương đương, gắn với xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

 

Đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, chứng nhận sản phẩm OCOP, nhãn hiệu sản phẩm ở các địa phương gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Chủ trì, phối hợp các địa phương triển khai các hoạt động quản lý sinh vật gây hại trên cây công nghiệp chủ lực; triển khai thực hiện chương trình Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên các loại cây công nghiệp chủ lực, không để xảy ra dịch bệnh cây trồng trên diện rộng.

 

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư đầu vào phục vụ sản xuất (giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất kích thích sinh trưởng, chất bảo quản....); kiểm tra việc quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây công nghiệp chủ lực...

 

Giao UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện và tổ chức phát triển vùng sản xuất cây công nghiệp chủ lực phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển cây công nghiệp trên địa bàn. Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển cây công nghiệp chủ lực tại địa phương.

 

Tổ chức tuyên truyền nhằm tăng cường liên kết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất giữa các hộ sản xuất cây công nghiệp chủ lực thông qua hoạt động của Hội Nông dân, Tổ khuyến nông cộng đồng, Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

 

Hướng dẫn, tập huấn cho người nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất cây công nghiệp chủ lực, theo hướng VietGAP, không lạm dụng phân bón vô cơ nhất là phân đạm và thuốc bảo vệ thực.

 

Xây dựng và triển khai các mô hình khuyến nông, hội thảo, xây dựng mô hình trình diễn… phục vụ phát triển vùng sản xuất cây công nghiệp chủ lực theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ đồng bộ từ khâu tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm./.

 

                                                                                  Lê Hằng – Thanh An