Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Thúc đẩy Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội
Ngày đăng: 27/02/2024  16:57
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 788/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thúc đẩy Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024.

Theo đó, ngày 03/4/2023, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030". Theo đó, mục tiêu Đề án đặt ra đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn nhà ở xã hội.

 

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2024 nỗ lực phấn đấu trên địa bản cả nước hoàn thành 130 nghìn căn hộ nhà ở xã hội.

 

Ngày 22/02/2024, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị toàn quốc thúc đẩy Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" trong năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành 130 nghìn căn hộ nhà ở xã hội mà Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024.

 

Để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, đề nghị Ủy ban nhân dân các tinh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án; đồng thời căn cứ mục tiêu của Đề án và chỉ tiêu theo phụ lục nhà ở xã hội hoàn thành trong năm 2024 khẩn trương lập kế hoạch triển khai cụ thể việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội đảm bảo mục tiêu đề ra./.

 

                                                                                          Trịnh Minh