Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho doanh nghiệp
Ngày đăng: 27/02/2024  16:53
Mặc định Cỡ chữ
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1246/VPCP-KSTT ngày 27/02/2024 gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tái cấu trúc, cung cấp dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ, trên cơ sở ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ đã hoàn thiện việc tái cấu trúc quy trình và tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (phụ lục kèm theo). Để bảo đảm việc cung cấp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện một số công việc sau:

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào Tài liệu hướng dẫn, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình như sau:

 

Giai đoạn 1: gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Định, Hải Dương, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc triển khai trong tháng 3 năm 2024.

 

Giai đoạn 2: các tỉnh, thành phố còn lại, triển khai từ 01 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2024.

 

Trường hợp các tỉnh, thành phố thuộc giai đoạn 2 có nhu cầu kết nối trong tháng 3 năm 2024, đề nghị liên hệ với đầu mối Văn phòng Chính phủ để phối hợp triển khai./.

 

                                                                                          Trịnh Minh