Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh
Ngày đăng: 27/02/2024  10:30
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 27/02, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng GDQP&AN Quân khu; sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và tinh thần trách nhiệm cao của từng thành viên Hội đồng GDQP&AN tỉnh; Hội đồng GDQP&AN tỉnh đã hoàn thành tốt công tác GDQP&AN tại địa phương.

 

Toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho 2.648 đồng chí thuộc các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 13/2014/NĐ-CP và Nghị định số 139/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 24/2014/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thông tư số 43/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP&AN trong các nhà trường với 18.375 lượt người tham gia.

 

Công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân đã được Hội đồng GDQP&AN và cơ quan, đơn vị các cấp đã vận dụng nhiều mô hình với nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của từng địa phương đã góp phần giúp cho Nhân dân các địa phương nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh thông qua huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận đã tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; duy trì thường xuyên các chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên các trang báo, phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình Trung ương, Quân khu và địa phương, phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Ban Chỉ đạo 35, “Lực lượng 47”, lực lượng DQTV tích cực tham gia viết và đăng hàng ngàn tin, bài trên các trang mạng, nhóm facebook “Tôi yêu Chiến sĩ sao vuông”, “Đất và Người khu 5” kịp thời đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục QP&AN trên địa bàn tỉnh năm 2023 cũng còn những hạn chế như: Việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục QP&AN ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên; Hoạt động của Hội đồng GDQP&AN ở một số địa phương chất lượng, hiệu quả chưa cao, nhất là ở cấp xã; Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân ở một số địa phương, cơ sở ch­ưa được thường xuyên, thiếu cập nhật nội dung mới; hình thức, phương pháp chư­a phong phú, số lượng, chất lượng tin bài còn hạn chế.

 

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng GDQP&AN tỉnh đã tập trung phát biểu tham luận làm rõ nguyên nhân những hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ năm 2023 đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện trong năm 2024.

 

Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đó là: Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác GDQP&AN một cách toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu; Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm chất lượng, nhất là đối với Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, cấp xã.

 

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, phấn đấu trong nhiệm kỳ công tác 100% cán bộ phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN tương ứng với chức danh cán bộ; Tăng cường triển khai thực hiện công tác phổ biến kiến thức quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Phối hợp chỉ đạo, theo dõi các trường Trung học phổ thông, Trung cấp, Đại học tổ chức GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; Tổ chức kiểm tra công tác GDQP&AN đối với các huyện Ia H;Drai, Sa Thầy, Ngọc Hồi và Đăk Tô theo kế hoạch...

 

Trần Huệ