Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 27 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Ngày đăng: 24/02/2024  16:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02/2024, Bộ Công Thương có Văn bản số 1056/BCT-XNK gửi Các Bộ, cơ quan Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

Theo đó, căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ngày 26 tháng 12 năm 2013 và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (đã được thay thế bởi Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2014 quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-TTg về Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024. Trong đó, thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm của Campuchia trong Danh mục giấy phép ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

 

Để có cơ sở đánh xem xét đề xuất xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2014/TT-BCT nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan cho ý kiến đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Thông tư số 27/2014/TT-BCT nêu trên, trong đó nêu rõ: (i) Kết quả thực hiện Thông tư số 27/2014/TT-BCT; (ii) Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực thi Thông tư số 27/2014/TTBCT; (ii) Đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan (nếu có).

 

Văn bản của các Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 11 tháng 03 năm 2024 để tổng hợp./.

 

                                                                                          Trịnh Minh