Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư
Ngày đăng: 24/02/2024  16:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/02/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1161/VPCP-CN gửi Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư.

 

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương tại Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo các vướng mắc, khó khăn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 02 năm 2024.

 

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ; trường hợp cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Phó Thủ tướng bố trí họp trước ngày 10 tháng 3 năm 2024.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thành lập Tổ công tác để đôn đốc, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tại các bộ, ngành và địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 8838/VPCP-QHQT ngày 10 tháng 11 năm 2023; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai công tác riêng của Tổ công tác này, hoàn thành trong tháng 02 năm 2024./.

 

                                                                                      Trịnh Minh