Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12 năm 2023
Ngày đăng: 08/12/2023  15:48
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 08/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí Báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, Báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các phòng chuyên môn.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin 02 chuyên đề: “Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình” do lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin; “Những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV” do lãnh đạo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông tin.

 

Năm 2023, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được đổi mới về cả nội dung và hình thức. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền miệng có chuyển biến rõ rệt. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức các hội nghị báo cáo viên bằng hình thực trực tiếp và trực tuyến nhằm truyền tải, cung cấp thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, trang bị đầy đủ tài liệu, thiết bị hoạt động. Báo cáo viên các cấp năng động, sáng tạo trong tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự nhất trí cao trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước…

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ về những cách làm trong công tác tuyên truyền miệng, phân tích những hạn chế trong công tác tuyên truyền miệng và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Đại biểu đề xuất cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đối với hoạt động tuyên truyền miệng; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; cần quy định linh hoạt số lượng báo cáo viên tại các địa phương. Định hướng thông tin kịp thời đối với các thông tin nhạy cảm, phức tạp để tuyên truyền thông tin hiệu quả; tăng số lượng hội nghị báo cáo viên trực tiếp và mở rộng đối tượng tham gia hội nghị…

 

Tại tỉnh Kon Tum, đến nay, toàn tỉnh có 2.091 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Trong đó, có 5 báo cáo viên Trung ương, 46 báo cáo viên cấp tỉnh, 276 báo cáo viên cấp huyện. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở hoạt động khá bài bản, đúng chức năng, nhiệm vụ; đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; đề cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương các Ban Tuyên giáo đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu thực hiện công tác tuyên giáo, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong năm 2023. Đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và mạnh mẽ về vai trò của công tác tuyên truyền miệng và trọng trách của đội ngũ báo cáo viên; đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền miệng. Tập trung nâng cao chất lượng và triển khai kịp thời công tác thông tin tuyên truyền, có định hướng cụ thể cho các địa phương để thông tin đến với cán bộ, đảng viên; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để định hướng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội…

 

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy bám sát vào định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền, triển khai; trong đó bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát hợp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự nhất trí cao trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân…

 

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2023./.

 

Hữu Phương