Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Bế mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII
Ngày đăng: 08/12/2023  14:07
Mặc định Cỡ chữ
Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp

 

Tại các phiên họp của kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

 

HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ khó khăn chung do sản xuất, tiêu dùng suy giảm ở cả trong và ngoài nước nhưng kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong năm 2023.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

 

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá thẳng thắn về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, HĐND tỉnh đã ban hành 27 Nghị quyết, xác định mục tiêu và đề ra biện pháp, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2024.

 

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, có trọng tâm và mang tính xây dựng cao vì nhiệm vụ chung. 09 vấn đề chất vấn (6 vấn đề được chất vấn tại hội trường, 3 vấn đề được chất vấn bằng văn bản) được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị, địa phương liên quan trả lời.

 

Qua chất vấn cho thấy, lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng đã nắm chắc tình hình, cơ bản làm rõ những vấn đề được các đại biểu HĐND tỉnh nêu ra; xác định được nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, với lộ trình cụ thể, được đại biểu HĐND tỉnh đồng tình.

 

Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy các chức danh do HĐND tỉnh bầu đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm cao.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, năm 2024 và một số năm tiếp theo được dự báo sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách thức. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà HĐND tỉnh vừa thông qua, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thật quyết liệt ngay từ những ngày đầu của năm 2024.

 

Đồng thời, có giải pháp, biện pháp hiệu quả để phát huy cao nhất  tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp, chính quyền các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết nhanh những điểm nghẽn, nút thắt trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nhất là trong công tác giải phòng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thi công các công trình trọng điểm, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Các trường hợp cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm phải được xem xét, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

 

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong quá trình triển khai các chương trình phải bám sát tiêu chí, thực hiện đúng, đủ nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ... để các nguồn lực quan trọng này phát huy hiệu quả cao nhất; có kế hoạch chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân gắn với các biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả, thể hiện quyết tâm cao độ, để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn quan trọng này.

 

Đồng chí lưu ý, khi Chính phủ trình Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh cần tổ chức triển khai thực hiện ngay; nội dung nào thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh thì khẩn trương chuẩn bị, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định sớm nhất; không để xảy ra việc chậm triển khai thực hiện các chương trình này mà nguyên nhân do HĐND không kịp thời ban hành nghị quyết cụ thể hóa vào điều kiện cụ thể của địa phương.

 

Về hoạt động giám sát, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khi lựa chọn chuyên đề giám sát hằng năm, đột xuất phải tập trung vào "các vấn đề bức xúc ở địa phương hoặc vấn đề ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân, cũng như về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân quan tâm; gắn với việc xây dựng, thi hành chính sách, pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương”.

 

Các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát phải thực hiện theo đúng quy định của Luật giám sát của Quốc hội và HĐND và phải được theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện; "tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu trong nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát phải báo cáo, giải trình về việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện và làm rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý" theo đúng quy định.

 

Đối với kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu, đồng chí đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, có kế hoạch cụ thể để khắc phục sớm nhất các hạn chế và hoàn thành tốt hơn trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trước cử tri và Nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề để tăng tốc, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

 

Dương Nương