Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Một số chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024
Ngày đăng: 07/12/2023  08:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/12/2023, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024.

 

Theo đó, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (họp ngày 05/12/2023) đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2024, với mục tiêu tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện mức sống của Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự; củng cố, mở rộng quan hệ đối ngoại. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Về các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, theo Nghị quyết: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 63,7 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.600 tỷ đồng trở lên; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 30.000 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 22.500 tỷ đồng); Phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 3-4%/năm; Tội phạm về trật tự xã hội giảm %; kết nạp trên 900 đảng viên...

 

Nghị quyết đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 về kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

 

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song với sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, Tỉnh ủy đã nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ và vượt kế hoạch. Giảm nghèo chuyển biến tích cực; các chế độ chính sách an sinh xã hội đảm bảo; tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông cao; tình hình dịch bệnh được kiểm soát; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được nâng lên.

 

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn, thu ngân sách nhà nước không đạt kế hoạch. Tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí. Còn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

 

Chi tiết Nghị quyết, xem tại đây!

 

Thái Ninh