Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Tập huấn kỹ năng bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian
Ngày đăng: 06/12/2023  15:12
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 06/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gần 250 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, hướng dẫn viên, giáo viên, cộng tác viên thể dục thể thao, cán bộ đoàn, hội, đội ở các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung: Quán triệt một số văn bản liên quan đến công tác bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù, các trò chơi dân gian. Hướng dẫn kỹ năng bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc như: Kéo co, Đẩy gậy, Cà Kheo, Bắn nỏ, Phóng lao, Đua thuyền độc mộc… Hướng dẫn kỹ năng phát triển các trò chơi dân gian như: Đấu vật, nhảy bao bố, ném lon, Chơi “U”, cướp cờ, ném - chọi quả rừng … Tổ chức thi đấu thực nghiệm một số môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian. Thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm công tác bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số tại đơn vị, địa phương. 

 

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về kỹ năng bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tuyên truyền, phổ biến bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống; các trò chơi dân gian trên địa bàn tỉnh, giúp các học viên nắm được ý nghĩa của công tác bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống của các dân tộc; nắm chắc các kỹ năng cơ bản của môn thể thao dân tộc,  các trò chơi dân gian để về đơn vị, địa phương hướng dẫn tổ chức được các trò chơi dân gian trong các hoạt động lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số, làm tăng tính sôi nổi, hấp dẫn trong các hoạt động lễ hội góp phần bảo tồn, phát triển các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian trên địa bàn tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng dân tộc...

 

Tuấn Tài