Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 01/12/2023  15:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/12/2023, UBND tỉnh có Công văn số 4197/UBND-NNTN về việc triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phát triển chăn nuôi phòng chống dịch bệnh, đói rét và hạn chế gia súc thả rông.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; nhất là thay đổi tập quán chăn nuôi gia súc thả rông (trâu, bò, lợn,), phòng chống đói, rét cho trâu, bò; nâng cao hiệu quả chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể từng tổ chức, cá nhân trong công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi; tránh tình trạng chủ quan, lơ là để xảy ra tình trạng gia súc, gia cầm chết do đói, rét.

 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi kê khai loại vật nuôi và số lượng vật nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi, để rà soát, thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi của địa phương nhằm có biện pháp quản lý, phòng chống đói rét hiệu quả.

 

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Thành lập các Đoàn công tác đi đến cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét, đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, nơi vật nuôi có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét như các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đăk Glei.

 

Kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô (rơm, cỏ khô, thức ăn ủ chua,…) và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò; phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét cho gia súc của các địa phương và xây dựng phương án ứng phó kịp thời khi rét đậm, rét hại xảy ra.

 

Cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi. Những ngày rét nhiệt độ ngoài trời dưới 120C, tuyên truyền, vận động nông dân không cho trâu, bò làm việc, chăn thả tự do; đưa trâu, bò về chuồng, trại nuôi nhốt có thức ăn đảm bảo trong thời gian rét đậm, rét hại; củng cố, che chắn và thường xuyên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, luôn giữ khô nền chuồng, đảm bảo ấm và không ẩm ướt.

 

Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình chính sách để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn vật nuôi trước khi vào mùa rét đậm, rét hại.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn theo dõi, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét ở vật nuôi trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

Thành lập đoàn công tác và cử cán bộ chuyên môn thuộc đơn vị trực tiếp tới các địa phương, phối hợp với các đoàn thể, UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi đến từng thôn làng, hộ gia đình, nơi vật nuôi có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét trong thời gian đến.

 

Phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng và nhận rộng các mô hình mẫu về chăn nuôi, mô hình phòng chống đói rét phù hợp với tập quán sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi để khắc phục được tình trạng vật nuôi bị chết do đói, rét./.

 

                                                                              Lê Hằng – Trần Tiến