Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh tháng 11 và 11 tháng năm 2023
Ngày đăng: 26/11/2023  17:23
Mặc định Cỡ chữ
Tháng 11/2023, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các tháng còn lại của năm 2023. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

 

 

1. Trong tháng 11/2023, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ mùa và chuẩn bị cho công tác sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024; Chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; Hoạt động sản xuất lâm nghiệp tập trung chủ yếu vào công tác chăm sóc rừng và khai thác gỗ...

 

 

2. Tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước, hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng. Tính chung 11 tháng năm 2023 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,59% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

3. Tháng 11/2023, toàn tỉnh có 22 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 67,5 tỷ đồng, giảm 56,86% về số doanh nghiệp và tăng 26,93% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023 có 386 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 31,68% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 2.782 tỷ đồng, giảm 51,26% so với cùng kỳ.

 

Vốn đầu tư từ nguồn NSNN tiếp tục được các cơ quan, địa phương nỗ lực đẩy mạnh thực hiện triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Tính chung 11 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 3.958,94 tỷ đồng, tăng 38,16% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

4. Tháng 11/2023, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn so với tháng trước, sức mua hàng hoá tăng nhẹ.

 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tháng 11/2023 tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 18,38% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng 2023 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,38% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

5. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 giảm 0,01% so với tháng trước, tác động chính là do giá xăng, dầu giảm. So với tháng 12/2022 CPI tháng 11 tăng 1,72% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,3%. Bình quân 11 tháng năm 2023, CPI tăng 4,79%.

 

 

Thái Ninh