Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Tháng 11/2023: Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giảm 0,01% so với tháng trước
Ngày đăng: 26/11/2023  16:45
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 giảm 0,01% so với tháng trước, tác động chính là do giá xăng, dầu giảm; so với tháng 12/2022, CPI tháng 11 tăng 1,72% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,3%. Bình quân 11 tháng năm 2023, CPI tăng 4,79%.

 

 

So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2023 giảm 0,01% (khu vực thành thị không tăng, không giảm; khu vực nông thôn giảm 0,01%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 06 nhóm tăng gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,02%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,36%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,63%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,3%; Có 04 nhóm giảm gồm: Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,22%; nhóm giao thông giảm 0,51%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,63%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,45%; Nhóm giáo dục không biến động giá.

 

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 11/2023 tăng 3,3%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 09 nhóm tăng giá, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,12%, tăng chủ yếu là do giá gạo tăng; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,07%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 4,11%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,94%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,82%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,84%; nhóm giao thông tăng 0,13%; nhóm giáo dục tăng 29,1%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,72%; Có 2 nhóm giảm giá, gồm: Nhóm Bưu chính viễn thông giảm 6,29%, giảm chủ yếu là do mặt hàng điện thoại di động giảm; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 3,84%.

 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 4,79% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 8 nhóm hàng tăng giá và 3 nhóm giảm giá, cụ thể: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 7,0%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 4,34%; nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 4,49%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 3,61%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,59%; nhóm thuốc và thiết bị y tế tăng 0,41% (chủ yếu là do giá thuốc các loại tăng 2,43%, dụng cụ y tế tăng 1,01%); nhóm giáo dục tăng 35,8%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,05%.

 

Ở chiều ngược lại, có 3 nhóm hàng giảm giá, gồm: Nhóm giao thông giảm 4,3%, chủ yếu là do giá nhiên liệu giảm 11,99% (trong đó giá xăng giảm 12,22%, giá dầu diezl giảm 13,51%); nhóm bưu chính, viễn thông giảm 5,89% là do giá các loại điện thoại di động thế hệ cũ giảm 16,04%; nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 2,02%, giảm chủ yếu là do giá thiết bị văn hóa giảm 17,51%, trong đó giá tivi màu giảm 17,9%...

 

Thái Ninh