Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Tháng 9/2023: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,41% so với tháng trước
Ngày đăng: 28/09/2023  20:02
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, do tác động giá xăng dầu, giá gas và giá gạo tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2023 trên địa bàn tỉnh tăng 0,41% so với tháng trước; tăng 1,67% so với tháng 12/2022 và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2023, CPI tăng 4,99%.

 

 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,49%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,34%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,27%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,68%; nhóm giao thông tăng 1,54%; nhóm giáo dục tăng 0,33%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,13%. Có 03 nhóm giảm, gồm: Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,13%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,77%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,11%. Có 01 nhóm không biến động giá là nhóm thuốc và dịch vụ y tế.

 

 

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 9/2023 tăng 4,5%, cụ thể: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,56%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,81%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 4,1%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,54%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,22%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,52%; nhóm giao thông tăng 2,42%; nhóm giáo dục tăng 28,71%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,35%. Các nhóm giảm, gồm: Bưu chính viễn thông giảm 6,04% và Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,2%

 

So với tháng 12/2022, CPI tháng 9/2023 tăng 1,67%, cụ thể: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,84%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 2,24%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,2%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,31%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,52%; nhóm giao thông tăng 5,95%; nhóm giáo dục tăng 0,82%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,13%. Các nhóm giảm, gồm: Bưu chính viễn thông giảm 4,74%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,2%.

 

Thái Ninh