Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum 2023
Ngày đăng: 27/09/2023  09:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 27/9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum 2023.

 

Quang cảnh tập huấn

 

Tham gia tập huấn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang; Lãnh đạo Cơ quan báo chí tỉnh; Lãnh đạo UBND cấp huyện, thành phố và cấp xã.

 

Tại buổi tập huấn các học viên sẽ được nghe Tiến sỹ Vũ Tuấn Anh - Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao truyền đạt tổng quan về công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế và thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN. Đổi mới hình thức trong công tác thông tin đối ngoại. Xây dựng chiến dịch thông tin quảng bá thương hiệu địa phương và vai trò của quảng bá thương hiệu địa phương trong đối ngoại. Tổ chức chiến dịch/kế hoạch truyền thông cho hoạt động đối ngoại.

 

Hội nghị tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, và công tác thông tin đối ngoại; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phát ngôn, cung cấp thông tin của các cơ quanhành chính nhà nước; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cơ quan quản lý nhà nước và các lực lượng tham gia hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

 

Tuấn Tài