Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Kết quả ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương quý III/2023
Ngày đăng: 20/09/2023  15:10
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT qua các đợt ra quân tại các địa phương trong Quý III năm 2023, tại các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Hà và thành phố Kon Tum đã diệt trừ được khoảng 15,28 ha cây Mai Dương.

 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các ban ngành đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên thông tin, tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn nắm bắt được tác hại và các biện pháp ngăn chặn, diệt trừ cây Mai Dương.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các đợt ra quân diệt trừ cây Mai Dương tại các vùng ven sông suối, bờ mương, bờ vùng, bờ thửa, vùng bán ngập lòng hồ thủy điện,… nhằm hạn chế sự xâm lấn đất sản xuất và ảnh hưởng đến các công trình giao thông, thủy lợi. Các địa phương diệt trừ cây Mai Dương bằng các biện pháp như: nhổ bỏ, chặt cây, đào cuốc gốc, thu gom, đốt các bộ phận thân cây và quả hạt.

 

Tuy nhiên, việc ngăn chặn và diệt trừ cây Mai dương gặp một số khó khăn như: Cây Mai Dương là một loài cây có khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh, tái sinh nhanh; hạt có thể phát tán xa theo dòng n­ước, nảy mầm mạnh; không kén đất. Vì vậy, công tác ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương gặp không ít khó khăn tốn kém, cần phải phối hợp nhiều giải pháp một cách thường xuyên mới có thể mang lại hiệu quả.

 

Thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn, đôn đốc nhân dân trên địa bàn nắm bắt được những tác hại của cây Mai Dương và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, diệt trừ cây Mai Dương./.

 

                                                                                              Lê Hằng