Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Tình hình kinh tế tháng 8 và 8 tháng năm 2023
Ngày đăng: 27/08/2023  21:16
Mặc định Cỡ chữ
Tháng 8 và 8 tháng năm 2023, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ...

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh tập trung sản xuất nông nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc cây trồng vụ Mùa, đặc biệt là cây lúa và đảm bảo tiến độ gieo trồng các loại cây hằng năm khác. Hoạt động chăn nuôi gia cầm tương đối ổn định. Sản xuất lâm nghiệp diễn ra tương đối thuận lợi; công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm.

 

 

2. Tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm, hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng. Đối với ngành công nghiệp chế biến chế tạo mặc dù chịu tác động bởi khó khăn của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, song các đơn vị, cơ sở sản xuất công nghiệp vẫn duy trì hoạt động ổn định, một số nhóm ngành tăng cao như ngành chế biến thực phẩm, sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất vật liệu xây dựng... do nguồn nguyên liệu đảm bảo và tình hình tiêu thụ sản phẩm ổn định. Ngành sản xuất, phân phối điện có chỉ số sản xuất tăng do thời tiết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay tương đối thuận lợi, lượng nước trên các hồ chứa luôn đảm bảo cho các nhà máy thủy điện hoạt động ổn định nên sản lượng điện sản xuất tăng cao so cùng kỳ. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải hoạt động ổn định trong các tháng.

 

Tính chung 8 tháng năm 2023 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 11,07%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,66%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,77%; Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,20%.

 

 

3. Tính chung 8 tháng năm 2023 (tính đến ngày 20/8), có 188 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 52,2% kế hoạch và giảm 23,9% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 2.330 tỷ đồng, đạt 31,63% kế hoạch và giảm 50,68% so với cùng kỳ. Có 74 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 33,33% so với cùng kỳ năm trước; 53 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; 156 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giảm 9,83% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

4. Vốn đầu tư từ nguồn NSNN tiếp tục được nỗ lực đẩy mạnh thực hiện triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả.

 

Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 61,91% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2023 đạt 552,95 tỷ đồng, tăng 53,23% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

5. Đến ngày 31/8, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 20.550 tỷ đồng, tăng 0,7% (+140 tỷ đồng) so với tháng trước, tăng 3,4% (+675 tỷ đồng) so với cuối năm 2022, mức tăng trưởng nguốn vồn huy động cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước (+0,6%). Mức lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống có xu hướng giảm và duy trì ở mức ngang bằng so với năm 2022.

 

 

6. Tháng 8/2023, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tháng 8/2023 ước đạt 2.802,9 tỷ đồng, tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 17,44% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng 2023 tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,78% so với cùng kỳ năm trước.

 

Hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa trong tháng 8/2023 giảm so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, tăng 15,33% về lượng khách vận chuyển và tăng 17,15% lượng hàng hóa vận chuyển so với cùng kỳ năm trước.

 

 

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,59% so với tháng trước (tác động chính là do giá xăng dầu và giá gas tăng mạnh). So với tháng 12/2022, CPI tháng 8 tăng 1,26% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,59%. Bình quân 8 tháng năm 2023, CPI tăng 5,05%.

 

 

Thái Ninh