Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Tháng 8/2023: CPI trên địa bàn tỉnh tăng 0,59% so với tháng trước
Ngày đăng: 27/08/2023  17:24
Mặc định Cỡ chữ
Theo công bố của Cục Thống kê tỉnh: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,59% so với tháng trước, tác động chính là do giá xăng dầu và giá gas tăng mạnh. So với tháng 12/2022, CPI tháng 8 tăng 1,26% và so với cùng kỳ năm trước tăng3 4,59%.

 

 

So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2023 tăng 0,59% (khu vực thành thị tăng 0,64%; khu vực nông thôn tăng 0,54%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 08 nhóm tăng là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,43%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,16%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,37%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,6%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,18%; nhóm giao thông tăng 4,32%; nhóm giáo dục tăng 0,23%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,2%. Có 03 nhóm giảm là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,11%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,55%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,5%.

 

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 8/2023 tăng 4,59%. Có 08 nhóm hàng tiêu dùng chính tăng giá: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,63%; Đồ uống và thuốc lá tăng 3,6%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 4,56%; Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,81%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,13%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,52%; Giáo dục tăng 38,33%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,61%. Có 3 nhóm giảm: Giao thông giảm 1,65%, chủ yếu do giá xăng dầu giảm; Bưu chính viễn thông giảm 5,6%, giảm chủ yếu là do mặt hàng điện thoại di động giảm; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,31%.

 

So với tháng 12/2022, CPI tháng 8 tăng 1,26%, trong đó có 8 nhóm hàng tăng giá và 3 nhóm giảm giá. Các nhóm tăng là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,33%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 1,97%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,5%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,44%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,52%; nhóm giao thông tăng 4,34%; nhóm giáo dục tăng 0,48%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,0%. Các nhóm giảm là nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,42%; nhóm Bưu chính viễn thông giảm 4,0%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,09%.

 

 

Bình quân 8 tháng năm 2023, CPI trên địa bàn tỉnh tăng 5,05% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 8 nhóm hàng tăng giá, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 7,94%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 4,58%; Nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 4,64%; Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 3,06%, chủ yếu do giá vật liệu xây dựng tăng và giá nhà ở thuê tăng; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 3,17%; Nhóm thuốc và thiết bị y tế tăng 0,3%; Nhóm giáo dục tăng 38,45%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,04%. Ở chiều ngược lại, có 3 nhóm hàng giảm giá: Nhóm giao thông giảm 6,54%, chủ yếu là do giá nhiên liệu giảm; Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 5,84% là do giá các loại điện thoại di động thế hệ cũ giảm; Nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 1,52%...

 

Thái Ninh