Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước
Ngày đăng: 26/08/2023  09:09
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo KTXH: Trong 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 18.959 tỷ đồng, tăng 14,3%. Trong đó:

 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 18.959 tỷ đồng, chiếm 84,64% trong tổng số, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Nhóm hàng lương thực, thực phẩm, tăng 16,98%; Hàng may mặc (tăng 6,23%); Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình (tăng 10,32%); Vật phẩm văn hóa, giáo dục (tăng 17,83%); Gỗ và vật liệu xây dựng (tăng 18,01%); Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) (tăng 16,10%); Phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) (tăng 15,32%); Xăng, dầu các loại (tăng 2,58%); Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) (tăng 15,16%); Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (tăng 16,21%); Hàng hoá khác (tăng 16,71%); Doanh thu dịch vụ sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (tăng 17%).

 

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 2.253,04 tỷ đồng, chiếm 10,06% trong tổng số (tăng 28,8%), trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 120,73 tỷ đồng (tăng 33,93%); doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 2.130,49 tỷ đồng (tăng 28,51%); doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ đạt 1,82 tỷ đồng (tăng 40,68%).

 

Ngoài ra, doanh thu dịch vụ khác tăng 17,36% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số dịch vụ có mức tăng cao so như: Dịch vụ kinh doanh bất động sản, tăng 25,92%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, tăng 15,83%; dịch vụ giáo dục và đào tạo, tăng 15,67%; dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, tăng 18,26%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí, tăng 15,18%; dịch vụ khác, tăng 16,33%...

 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tăng so với cùng kỳ là do: Tình hình thị trường hàng hóa tương đối ổn định, nhu cầu hàng may mặc, trang thiết bị gia đình trong giai đoạn chuyển mùa. Nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn, thị trường tương đối bình ổn. Lưu thông hàng hóa trên thị trường thuận lợi; Một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại; Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng.

 

Mặt khác, tình hình kinh doanh, sản xuất các ngành trên địa bàn tỉnh hoạt động tiếp tục ổn định, thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và chi tiêu cho đời sống theo đó cũng tăng lên đã làm cho doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hóa và hoạt động của một số ngành như dịch vụ lưu trú, ăn uống, kinh doanh bất  động sản, dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ... tăng cao so với cùng kỳ năm trước./.

 

Lê Hằng