Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện quốc gia
Ngày đăng: 30/05/2023  17:04
Mặc định Cỡ chữ
Sở Công Thương vừa có Công văn số 952/SCT-QLNL ngày 30/5/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 

Để tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Kon Tum; Truyền tải điện Kon Tum tổ chức tuyên truyền nội dung Công điện số 3175/CĐ-PCTT ngày 24/5/2023 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương; các văn bản quy định về an toàn điện, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện để nhân dân trên địa bàn được biết, tích cực hưởng ứng, tham gia, thực hiện.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn, phòng chống cháy nổ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết cực đoan để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với sự cố cháy nổ, mất an toàn đối với lưới điện khu vực, hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 

Công ty Điện lực Kon Tum, Truyền tải điện Kon Tum triển khai các phương án ứng phó với tình hình thiên tai, nắng nóng diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn công trình điện lực và an toàn hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh./.

Lê Hằng