Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Một số điểm mới về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Ngày đăng: 25/05/2023  13:36
Mặc định Cỡ chữ
Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, nhìn chung công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được giữ ổn định như năm 2022, tuy nhiên có thay đổi, bổ sung một số điểm mới về công tác thanh tra thi, đăng ký dự thi của thí sinh, công tác coi thi, chế độ ưu tiên đối với thí sinh.

 

Theo đó, về công tác thanh tra thi: Các khâu trong quá trình thanh tra, kiểm tra của Kỳ thi không có thành viên là Thanh tra tỉnh; cán bộ thanh tra không ký xác nhận vào các biên bản làm việc và niêm phong tại các Ban thuộc Hội đồng thi.

 

Về hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh: Bỏ “bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú” trong hồ sơ đăng ký dự thi.

 

Về công tác coi thi: Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí.

 

Về chế độ ưu tiên đối với thí sinh: Đối với xét tốt nghiệp THPT: Thí sinh là người Kinh (người DTTS) có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước) mới được hưởng diện ưu tiên 2 (diện ưu tiên 3).

 

Đối với xét tuyển sinh đại học, cao đẳng: Ưu tiên khu vực chỉ có giá trị trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp; điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức: Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng chính sách.

 

Toàn tỉnh có 5.024 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; trong đó, 512 thí sinh thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, 4.326 thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non và 186 thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả chỉ xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non./.

 

Dương Nương