Thứ 3, Ngày 27/02/2024 -

Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 tăng 16,37% so với cùng kỳ năm trước
Ngày đăng: 24/05/2023  21:43
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh: Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 14.163,51 tỷ đồng, tăng 16,37% so với cùng kỳ năm trước.

 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 11.908,08 tỷ đồng, chiếm 84,08% trong tổng số, tăng 14,89% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số nhóm hàng hóa có doanh thu tăng, đặc biệt có một số nhóm doanh thu tăng khá cao như: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm (tăng 15,67%); Hàng may mặc (tăng 7,81%); Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình (tăng 12,15%); Vật phẩm văn hóa, giáo dục (tăng 16,46%); Gỗ và vật liệu xây dựng (tăng 14,89%); Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) (tăng 15,67%); Phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) (tăng 18,86%); Xăng, dầu các loại (tăng 13,31%); Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (tăng 16,60%); Hàng hoá khác (tăng 19,47%); Doanh thu dịch vụ sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (tăng 17,88%).

 

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 1.418,79 tỷ đồng, chiếm 10,02% trong tổng số, tăng 26,71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 82,14 ỷ đồng, tăng 41,39%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 1.355,49 tỷ đồng, tăng 25,90%; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ đạt 1,171 tỷ đồng, tăng 36,52%.

 

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 836,62 tỷ đồng, chiếm 5,91% trong tổng số tăng 33,3%, trong đó một số dịch vụ có mức tăng cao so như: Dịch vụ giáo dục và đào tạo (tăng 9,72%); dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 18,10%); dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 34,62%); dịch vụ hành chính và dịch vụ hổ trợ (tăng 13,08%); dịch vụ khác (tăng 14,57%)…

 

Theo Cục Thống kê tỉnh, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng là do tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt quy mô cao hơn và đang dần bắt kịp tốc độ tăng cùng kỳ của các năm trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19; tình hình thị trường hàng hóa tương đối ổn định, nhu cầu hàng may mặc, trang thiết bị gia đình trong giai đoạn chuyển mùa. Nguồn cung hàng  hóa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn, thị trường tương đối bình ổn. Lưu thông hàng hóa trên thị trường thuận lợi…

 

Lê Hằng