Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng: 28/03/2023  12:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/3, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Quang cảnh hội thảo

 

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan của 4 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum). Thay mặt UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tham luận.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận đề xuất, góp ý các nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS tại Tây Nguyên; nêu thực trạng và những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông - lâm trường, đất rừng giao lại cho địa phương và giao cho cộng đồng dân cư, các hộ DTTS thiếu đất ở, đất sản xuất; những vấn đề đặt ra cho công tác xây dựng giá đất; thực trạng lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Đồng thời, đề xuất tiếp tục nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS trong dự thảo Luật để phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia một số ý kiến về chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS trong dự thảo Luật, như: Trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào DTTS; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là cộng đồng dân cư người DTTS; Quyền tiếp cận thông tin đất đai và trợ giúp pháp lý đối với người đồng bào DTTS sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Trường hợp cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện; Về thu hồi đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Về việc đưa nội dung giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS vào trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm, hằng năm của địa phương; Quy định giao rừng cho đồng bào DTTS gắn với tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân...

 

Phát biểu kết thúc hội thảo, Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Quàng Văn Hương đánh giá cao những ý kiến tham luận, đề xuất của các đại biểu đối với các nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Luật. Trên cơ sở các tham luận tại Hội thảo, HĐDT của Quốc hội ghi nhận, tổng hợp để tiếp tục góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất./.

 

Cổng TTĐT tỉnh