Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Dự báo thời tiết phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021
Ngày đăng: 10/02/2021  21:16
Mặc định Cỡ chữ
Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, từ 11 - 16/02/2021 (30 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng Tân Sửu):

 

Từ ngày 11- 12/02/2021 (30 - mùng 1 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Rẫy, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đắk Glei: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 14-16oC, cao nhất 25-27oC, độ ẩm 85-90%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi: Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19oC, cao nhất 28-30oC, độ ẩm 72-77%.

 

Khu vực các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Nam Đắk Glei và thành phố Kon Tum: Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21oC, cao nhất 28-30oC, độ ẩm 70-75%.

 

Từ ngày 12- 13/02/2021 (Mùng 1 - 2 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Rẫy, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đắk Glei: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, cao nhất 24 - 26oC, độ ẩm 88 - 93%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi: Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, cao nhất 27 - 29oC, độ ẩm 72 - 77%.

 

Khu vực các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Nam Đắk Glei và thành phố Kon Tum: Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, cao nhất 28 - 30oC, độ ẩm 70 - 75%.

 

Từ ngày 14 - 16/02/2021 (Mùng 03 - 05 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Rẫy, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đắk Glei: Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng yếu, đêm và sáng trời rét. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, cao nhất 25 - 27oC, độ ẩm 87 - 92%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi: Ít mây, ngày nắng, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC, cao nhất 29 - 31oC, độ ẩm 70 - 75%.

 

Khu vực các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Nam Đắk Glei và thành phố Kon Tum: Ít mây, ngày nắng, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất 15-17oC, cao nhất 30-32oC, độ ẩm 68 - 73%./.