Chủ nhật, Ngày 20/06/2021 -

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
Ngày đăng: 22/09/2020  08:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3546/UBND-NNTN về việc khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng.

 

Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm kịp thời và có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện thành phố tập trung thực hiện những biện pháp quan trọng, như:

 

Đối với địa phương có ổ dịch Cúm gia cầm nhưng chưa qua 21 ngày, cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức kiểm soát, không để dịch bệnh Cúm gia cầm tái phát, lây lan diện rộng.

 

Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin Cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng (lưu ý: hiện nay có đủ số lượng và chủng loại vắc xin Cúm gia cầm bảo đảm chất lượng và phòng bệnh có hiệu quả).

 

Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất; tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

 

Tổ chức triển khai chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút Cúm gia cầm, chủng A/H5N1 và A/H5N6.

 

UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam./.

 

            Cổng TTĐT tỉnh