Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

Phê duyệt danh sách nhân sự cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 30/06/2020  07:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND phê duyệt danh sách nhân sự cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, có 22 nhân sự chính thức, 32 nhân sự dự phòng của 17 sở, ban, ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Ban Quản lý Khu Kinh tế; Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ) đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 đến 15 tháng 7 năm 2021.

 

Nghĩa vụ, quyền lợi của công chức, viên chức được cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận thuộc Trung tâm./.

 

                                                                                                                    Vũ Huệ