Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng: 21/11/2019  07:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kon Tum năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị.

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất được Tổng cục Thống kê thực hiện theo quy trình 10 năm một lần trên phạm vi toàn quốc. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tiến hành trên toàn quốc kể từ ngày thống nhất đất nước.

 

Sau hơn một năm tính từ khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 về chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh, đến nay công tác này đã kết thúc thắng lợi.

 

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh- cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum, kết quả sơ bộ cho thấy, so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, Kon Tum là một tỉnh có qui mô dân số nhỏ 540.438 người, mật độ dân số còn thấp (khoảng 56 người/km2). Dân số tỉnh Kon Tum sau 10 năm kể từ cuộc Tổng điều tra trước đã tăng hơn 110.000 người, bình quân mỗi năm tăng 11.000 người, tỷ lệ tăng dân số bình quân là 2,28%, đây là tốc độ tăng dân số ở mức hợp lý, góp phần duy trì sự ổn định quy mô dân số, đáp ứng các yêu cầu về nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế, xã hội.

 

Sự phát triển dân số hợp lý còn góp phần thúc đẩy quá trình cải thiện, từng bước nâng cao mức sống dân cư trên địa bàn tỉnh: Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 37,35 triệu đồng/năm (tăng 7,4% so với năm 2017), diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 18,61m2, trong đó thành phố Kon Tum đạt 24,23m2 cao nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ là 10,01% cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước 6,86%...

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao công tác tổ chức chỉ đạo và phối hợp thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh và cấp huyện, xã, đặc biệt ghi nhận công sức đóng góp của hơn 896 tổ trưởng, giám sát viên và điều tra viên các cấp đã làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tác nghiệp, góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra, đảm bảo thời gian, chất lượng thông tin thu thập được với độ tin cậy cao.

 

Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này có ý nghĩa quan trọng, vừa phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2020, vừa là căn cứ để xây dựng Quy hoạch tỉnh và các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm và hàng năm.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thống kê công bố số liệu sơ bộ cho địa phương sử dụng để xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, nhất là phục vụ kịp thời để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới, trước khi Tổng cục Thống kê ban hành số liệu chính thức; đồng thời chia sẻ nguồn dữ liệu này để các sở, ban, ngành nghiên cứu và khai thác có hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn cũng chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh bám sát quy trình hướng dẫn công tác nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo triển khai theo đúng kế hoạch của Trung ương.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

 

Ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân, đơn vị vào thành công chung cuộc Tổng điều tra, đã có 12 tập thể, 73 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 19 tập thể, 90 cá nhân được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh./.

 

Tin, ảnh: Từ Thái Lộc