Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng: 01/03/2019  09:40
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 28/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Dự Hội nghị có đồng chí Kring Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2018, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, tích cực, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm. Công tác chỉ đạo, kiểm tra của Hội đồng có tác động rõ nét đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, địa phương.

 

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, đặc biệt là việc tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chính Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

 

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, có nhiều đổi mới, sáng tạo, có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được người dân đón nhận và hưởng ứng tích cực. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ động, trách nhiệm trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

 

Công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng được tăng cường, việc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác về thi đua, khen thưởng được tập chung thực hiện, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng vẫn còn một số hạn chế: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương tuy đã có chuyển biến nhưng chưa có chiều sâu, ít đơn vị tổ chức được phong trào thi đua mang tính đặc thù; Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ở một số đơn vị, địa phương còn xem nhẹ công tác tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát phong trào thi đua; công tác khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua ở một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng chưa đảm bảo với quy định;  công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến chưa được chú trọng nên tác dụng và sự lan tỏa của điển hình trong thực tế vẫn còn hạn chế. Trong công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất của đơn vị, địa phương đôi lúc chưa kịp thời.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ghi nhận ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và giao cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, trình ký theo quy định; tham mưu điều chỉnh phân chia một số Cụm, khối thi đua của tỉnh đảm bảo phù hợp; khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2018 theo kế hoạch đã ban hành./.

 

Tin, ảnh: Thanh Thủy