Thứ sáu, Ngày 18/09/2020 -

Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày đăng: 21/02/2019  16:25
Mặc định Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.862320

Fax: 02603.662493

Email: kontum@chinhphu.vn

 

I. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Lê Ngọc Tuấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực

UBND tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Hữu Tháp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí: Trần Thị Nga

Phó Chủ tịch

UBND tỉnh

 

II. CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

 

Đồng chí: Phạm Đình Thanh

Giám đốc Sở Tư pháp

Đồng chí: Đặng Quang Hà

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Văn Lân

Giám đốc Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Đồng chí: Đồng Thanh Xuân

Giám đốc Sở Tài chính

Đồng chí: Phan Văn Thế

Giám đốc Sở KH&ĐT

Đồng chí: A Vượng

Chánh Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

Đồng chí: Đào Duy Khánh

Giám đốc Sở Y tế

Đồng chí: Nguyễn Văn Bình

Giám đốc Sở VHTT&DL

Đồng chí: Nguyễn Phúc Phận

Giám đốc Sở GD&ĐT

 

 

 

 

 

Đồng chí: Y Ly Trang

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đồng chí: Nguyễn Hữu Hùng

Giám đốc Sở GTVT

Đồng chí: Lê Như Nhất

Giám đốc Sở Công thương

 

 

 

 

   

Đồng chí: Bùi Thanh Bình

Giám đốc Sở KH&CN

Đồng chí: Nguyễn Hồng Nhật

Giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí: Trịnh Ngọc Trọng

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Lộc

Giám đốc Sở TN&MT

Đồng chí: Nguyễn Quang Hải

Giám đốc Sở Xây dựng

Đồng chí: A Kang

Giám đốc Sở LĐTB&XH

 

 

   

Đồng chí: Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban Dân tộc