Thứ sáu, Ngày 21/06/2024 -

Đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư
Ngày đăng: 06/09/2019  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 06/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức buổi đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019.

 

Quang cảnh buổi đối thoại

 

Tham dự buổi đối thoại có trên 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư và lãnh đạo, phòng chức năng của các sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

 

Tại buổi đối thoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã thông tin đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc; đồng thời nếu một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian tới cùng một số đề xuất với UBND tỉnh.

 

Tính đến hết tháng 8/2019, toàn tỉnh có 349 dự án được cấp phép đầu tư trên địa bàn tỉnh; trong đó, có 321 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư 58.681 tỷ đồng; 28 dự án đã chấm dứt hoạt động.

 

Trong 308 dự án còn hiệu lực, có 187 dự án Công nghiệp - Xây dựng với tổng vốn 35.170 tỷ đồng, 112 dự án Nông - Lâm nghiệp với tổng vốn 21.550 tỷ đồng, 22 dự án Thương mại - Dịch vụ với tổng vốn 1.961 tỷ đồng.

 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số dự án đăng ký đã hoàn thành thủ tục và đưa vào khởi công xây dựng tăng nhiều.

 

 Đến nay đã có 196 dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào kinh doanh với tổng vốn đầu tư 19.518 tỷ đồng, 60 dự án đầu tư đang triển khai xây dựng với tổng vốn 31.850 tỷ đồng, 65 dự án chưa triển khai thi công với tổng vốn 7.313 tỷ đồng và còn lại 28 dự án đã chấm dứt hoạt động với tổng vốn 2.773tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp, nhà đầu tư kiến nghị tại buổi đối thoại

 

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã có một số kiến nghị với chính quyền địa phương về khó khăn về vốn vay trong đầu tư kinh doanh, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có những chính sách ưu tiên về tiếp cận nguồn vốn cũng như lãi suất vay vốn cho các nhà đầu tư có nhu cầu. Đồng thời cho phép các nhà đầu tư được giãn tiến độ đầu tư trên cơ sở nhà đầu tư xin đăng ký giãn tiến độ phù hợp với từng loại dự án đầu tư.

 

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án còn gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các ngành, các cấp liên quan, quan tâm giải quyết và tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đơn giản các thủ tục thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất để đẩy nhanh việc giao đất, cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố định kỳ hàng quý có báo cáo rà soát về tình hình triển khai các dự án đầu tư và tình hình thực hiện các thủ tục sau khi được cấp phép đầu tư, đồng thời đề xuất xử lý, giải quyết tồn tại, vướng mắc, các Dự án chậm trễ hoặc vi phạm các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh…

 

Tin, ảnh: Dương Nương