Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Khu công nghiệp Đăk Tô
21/02/2019  00:00 14.350 Lượt xem

- Vị trí: Kề Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) thuộc thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, cách thành phố Kon Tum khoảng 38 km về hướng Bắc.

 

- Qui mô: 150 ha.

 

Được bổ sung vào qui hoạch các KCN theo Văn bản số 487/TTg-CN ngày 19/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ (Bổ sung quy hoạch các KCN vào danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015).

 

- Toàn bộ diện tích đất theo quy hoạch 150 ha được giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai để đầu tư xây dựng nhà máy bột giấy và giấy (theo Công văn số 10/TTg-KTN ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ) và đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

 

- KCN Đăk Tô đã được điều chỉnh diện tích còn 146,76 ha theo Văn bản số 3242/UBND-HTKT ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum (sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2613/BXD-QHKT ngày 22/11/2016 và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7812/BKHĐT-QLKKT ngày 23/9/2016). UBND huyện Đăk Tô đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 16/8/2017.

 

- Hiện nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã đầu tư xây dựng nhà máy bột giấy và giấy với quy mô khoảng 50 ha, diện tích còn lại, sẽ tiến hành các thủ tục đầu tư để đầu tư hạ tầng vào cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại.

 

(Nguồn: kkt-kontum.gov.vn)