SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
0
7
2
7
Chương trình xây dựng nông thôn mới Thứ Ba, 28/06/2011, 07:40

Sau 2 năm xây dựng nông thôn mới: Nhiều tiêu chí chưa đạt!

 
Xây dựng NTM ở xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Gần 2 năm triển khai Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đem lại những kết quả ban đầu: 100% số tỉnh, TP hoàn thành đánh giá sơ bộ thực trạng NTM theo 19 tiêu chí. Tuy nhiên, mới có 849 xã chỉ đạt 8 - 9 tiêu chí, còn lại gần 3.000 xã đạt dưới 5 tiêu chí; công tác lập quy hoạch, lập đề án, xác định nguồn lực… cũng có nhiều hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, để Chương trình Xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, cần triển khai ngay 5 nhóm giải pháp cấp bách.

* Cần triển khai 5 nhóm giải pháp cấp bách

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đã tạo ra những mô hình tốt, như việc dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạch lại ruộng đồng, phát triển giao thông, kênh mương nội đồng phù hợp với cơ giới hoá ở Thái Bình. Ở Hải Phòng hỗ trợ 15 - 20% kinh phí xây dựng cơ bản cho các cơ sở làm muối, hỗ trợ 20 - 30% lãi suất cho người dân vay sản xuất. Tại Tuyên Quang hỗ trợ 100% xi măng, ống cống qua đường, kinh phí quản lý cho xây dựng giao thông. Hay tỉnh An Giang cụ thể hoá quy chế khen thưởng các xã triển khai tốt chương trình bằng 1 công trình hạ tầng tương đương 1 tỷ đồng…  

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sẽ là: Công tác đào tạo cán bộ, tuyên truyền sẽ được chú trọng, kiên trì thực hiện quy hoạch đi trước một bước, theo phương châm “chưa có quy hoạch, chưa đầu tư cơ sở hạ tầng”. Phấn đấu đến cuối năm 2011 có 100% số xã hoàn thành quy hoạch chung và 30% xã hoàn thành quy hoạch chi tiết; đào tạo, tập huấn cho khoảng 3.000 cán bộ chỉ đạo các cấp...

Sau gần 2 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở một số nơi đã “thay da đổi thịt” và có được những kết quả đáng ghi nhận: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần nông dân ngày càng được cải thiện…

Tuy nhiên, việc rà soát đánh giá thực trạng NTM theo 19 tiêu chí còn không ít hạn chế. Nhiều địa phương mới chỉ đánh giá theo “ước lượng”, chưa phản ánh được đầy đủ và toàn diện về thực trạng nông thôn. Điều này dẫn đến hạn chế trong công tác lập quy hoạch, lập đề án, đặc biệt là khó xác định đầy đủ các nguồn lực cho xây dựng NTM. Thêm vào đó, thời gian qua, công tác xây dựng NTM chỉ chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa chú ý đến việc phải thay đổi cơ cấu kinh tế thúc đẩy mạnh sản xuất ở địa phương - một hướng đi dài hạn. Các tiêu chí quan trọng khác như: Nâng cao dân trí, xoá nhà tạm, chăm sóc sức khoẻ, bảo đảm an ninh trật tự… cũng cần ưu tiên trong thời gian tới.

Lãnh đạo Cục Kinh tế Hợp tác phát triển nông thôn, Bộ NN&PTNT cho rằng, cần triển khai 5 nhóm giải pháp cấp bách để xây dựng NTM. Đầu tiên, phải tập trung quy hoạch nông thôn và ban hành quy chế quản lý xây dựng NTM nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng xây cất tùy tiện, tự phát đang huỷ hoại cảnh quan và môi trường nông thôn. Tiếp đến, cần tập trung bố trí lại cơ cấu kinh tế theo từng xã hướng đến kinh tế hàng hóa. Công tác này cũng do cơ quan chuyên môn tư vấn, cộng đồng dân cư xã chọn ra cây, con, ngành nghề sản xuất phù hợp, có nhiều lợi thế nhất, phù hợp với quy hoạch vùng để tập trung đầu tư sản xuất, tạo ra mỗi làng một hàng hóa chủ lực để nâng cao hiệu qủa sản xuất, tăng thu nhập bền vững cho người dân. Phải tập trung chỉnh trang, phát triển hạ tầng nông thôn - coi đây là đột phá để thay đổi cho bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa. Chính phủ đã có chính sách đầu tư 100% ngân sách cho 5 chương trình hạ tầng thiết yếu là: Giao thông, trường học các cấp, trạm xá, nhà văn hóa, trụ sở xã. Bên cạnh đó, phải tập trung đào tạo cán bộ vận hành chương trình. Từng bước mở rộng đào tạo kiến thức cho người dân, tạo dựng người nông dân mới để họ có kiến thức nhất định về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn, tổ chức cuộc sống… để đủ năng lực đảm đương vai trò chủ thể xây dựng NTM. Cuối cùng là, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho những vùng đặc biệt khó khăn, những huyện, xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn ngoài vùng 30a.
 
Nam San
Theo thanhtra.com.vn

Số lượt người xem: 2317 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm