SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
0
9
1
8
Thông tin cần biết Thứ Sáu, 22/04/2011, 07:40

Hướng dẫn khai người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

 

 

Học nghề - Ảnh minh họa: D.Nương
1. Xác định các khoản giảm trừ:
 
1.1. Giảm trừ gia cảnh:
 
1.1.1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm 2 phần: phần cho bản thân người nộp thuế và phần cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng.
 
1.1.2. Mức giảm trừ gia cảnh:
 
a. Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh cho bản thân theo mức 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm. Mức 4 triệu đồng/tháng là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng.
 
b. Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
 
1.1.3. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
 
- Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
 
- Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó.
 
- Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung một người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này.
 
1.1.4. Người phục thuộc bao gồm các đối tượng sau:
 
a. Con: con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú, cụ thể:
 
- Con dưới 18 tuổi (được tính theo tháng).
 
- Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động.
 
- Con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vươt quá mức quy định. (Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng).
 
b. Vợ hoặc chồng của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định (Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng).
 
c. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định (Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng).
 
d. Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định (Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng) mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:
 
- Anh ruột, chị ruột, em ruột của đối tượng nộp thuế.
 
- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của đối tượng nộp thuế.
 
- Cháu ruột của đối tượng nộp thuế(bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột).
 
- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
 
1.1.5. Người tàn tật, không có khả năng lao động là người bị tàn tật, giảm thiểu chức năng không thể trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc người bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh không có khả năng tự phục vụ bản thân được cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên xác nhận hoặc bản tự khai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.
 
1.1.6. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: Theo quy định tại điểm 3.1.7, mục I, phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC.
 
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh (Nguồn: theo Thông tư 84 và 62 của Bộ Tài chính)
 
(Tất cả là bản sao có chứng thực hoặc khi nộp phải đem bản chính để đối chiếu)

Người phụ thuộc
Giấy tờ chứng minh
Con
 
- Dưới 18 tuổi
- Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu.
- Trên 18 tuổi bị tàn tật
- Xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của UBND cấp xã về mức độ tàn tật.
- Ðang theo học ÐH, CÐ,TCCN…
- Thẻ sinh viên/bản khai có xác nhận của nhà trường.
Vợ/chồng, cha mẹ, anh chị em ruột ngoài độ tuổi lao động
- Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ xác định quan hệ.
- Trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động
- Xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của UBND cấp xã.
- Bố dượng, mẹ kế
- Giấy khai sinh của người nộp thuế; giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác có liên quan chứng minh.
Ông, bà nội/ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột ngoài độ tuổi lao động; không có khả năng lao động, không nơi nương tựa
- Sổ hộ khẩu nếu có cùng sổ hộ khẩu, bản sao giấy khai sinh...
- Không cùng hộ khẩu nhưng sống chung nhà
- Bản tự khai có xác nhận của UBND cấp xã.
- Không cùng hộ khẩu, cũng không sống chung nhà
- Bản tự khai có xác nhận của UBND cấp xã nơi người phụ thuộc sinh sống.
Người trong độ tuổi lao động mắc các bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn...
- Bệnh án của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên. Không cần phải có xác nhận của UBND cấp xã.
Người tàn tật không có khả năng lao động nhưng không có xác nhận của cơ quan y tế
- Tự khai theo mẫu và đề nghị UBND cấp xã nơi người phụ thuộc đang sống xác nhận những biểu hiện cụ thể về sự tàn tật (cụt tay, cụt chân, mù mắt, mắc bệnh thiểu năng trí tuệ (Down), bị di chứng chất độc da cam...).

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16/ĐK-TNCN) 
 
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)
  
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
Chính thức: [     ]                    Bổ sung: [   ]    Lần: [     ]
 
1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...…………….…………………
 
2. Mã số thuế:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………………………………………… 

4.  Mã số thuế:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
  

Stt
Họ và tên
Ngày sinh
Mã số thuế
Số CMND/
hộ chiếu
Quan hệ với ĐTNT
Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm)
Thời điểm kết thúc giảm trừ (tháng/năm)
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
 
 
………………, ngày ………… tháng ………… năm ...……
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số lượt người xem: 15460 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm