SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
0
3
9
Tin tức Thứ Hai, 26/12/2011, 10:00

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở tỉnh Kon Tum

 

Trong 10 năm qua (2001-2011) thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và lực lượng Công an triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Liên tịch số 01; tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đạt được nhiều kết quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công an phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum ra quân giữ gìn TTATXH - Ảnh: Bích Nga.

Sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh đã hướng dẫn, Ban chỉ đạo cấp huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai ở cấp huyện, cơ sở và ban hành Kế hoạch liên tịch có 20 đồng chí gồm Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động tỉnh; do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Phó ban trực, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban chỉ đạo luôn quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng công an, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong những năm qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài luôn tìm cách câu kết, móc nối và lợi dụng tình hình chính sách dân tộc, tôn giáo chúng thường xuyên kích động, lôi kéo một bộ phận quần chúng là người dân tộc thiểu số chống phá chính quyền, vượt biên trái phép sang Campuchia, nhằm gây mất ổn định chính trị, chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo thành những điểm nóng về an ninh trật tự. Tình hình tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội ngày càng có chiều hướng gia tăng; an ninh nông thôn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như: tranh chấp đất đai giữa các nông trường cao su với các hộ nhận khoán; khiếu kiện trong nhân dân thường xuyên xảy ra, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, mê tín dị đoan diễn ra ở nhiều nơi gây ảnh hướng mất an ninh trật tự, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên diễn biến hết sức phức tạp, manh động, gây bức xúc trong nhân dân.
 
* Công tác phối hợp vận động nhân dân tham gia phong trào Bảo vệ ANTQ:
 
Trước thực trạng trên, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên và công an các cấp đã tích cực chủ động, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, vận động tranh thủ các già làng, trưởng thôn và những người có uy tín trong đồng các dân tộc, các chức sắc tôn giáo tham gia vào các tổ chức, làm tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động các tín đồ tôn giáo nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; lực lượng Công an đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác giữ gìn an ninh chính trị ở cơ sở; phối hợp tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư; nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về chính trị, hiểu biết pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Từ đó, ý thức cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh từng bước được nâng lên, xác định rõ hơn vai trò của cá nhân đối với xã hội.
 
Qua 10 năm phối hợp tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm của mình và coi đó là nhiệm vụ chung của mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội. Từ đó tạo ra thế chủ động phòng ngừa, củng cố thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn dân cư. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giữ vững ổn định chính trị, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các điểm phức tạp về an ninh nông thôn; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 Với tinh thần quyết tâm cao trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ 3.450 vụ án với 4.785 đối tượng; tổ chức 11 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, với hơn 12.000 lượt người tham gia, vận động thu hồi và giao nộp 407 vũ khí các loại; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, ngăn chặn có hiệu quả các băng nhóm tội phạm thanh - thiếu niên sử dụng hung khí dao, mã tấu đâm chém nhau gây ra những hậu quả nghiêm trọng; phát hiện xử lý kịp thời 89 tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội cờ bạc, ma tuý, mại dâm; tổ chức truy bắt hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã và vận động 27 tội phạm ra tự thú trước cơ quan Công an. Phối hợp với chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở tiến hành quản lý, giáo dục 260 đối tượng đã có quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nhất là số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và những người lầm lối tại cộng đồng dân cư…
 
Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác không nghe, không làm theo các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta. Thực hiện có hiệu hiệu quả Đề án 01-138 về “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn về công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” cho 1.400 lượt cán bộ làm công tác Mặt trận ở các cấp. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biên các văn bản, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS cho 1.500 vị là chức sắc các tôn giáo, già làng, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và những người có nhiều uy tín trong cộng đồng dân cư. Thành lập được 824 tổ hoà giải với 5.191 tổ viên, trong 10 năm qua đã thụ lý 11. 807 vụ việc và đã giải quyết thành công 5.773 vụ, phối hợp với nhân dân tố giác 32 đối tượng có lệnh truy nã; cung cấp 2.149 nguồn tin có giá trị cho các ngành chức năng để thụ lý và xử lý theo pháp luật.
 
* Lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm:
 
Trong 10 năm phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đã phát hiện và xử lý 316 lượt người dân tộc thiểu số có hành vi liên quan đến hoạt động vượt biên trái phép sang Campuchia; trong đó đã truy tố 30 đối tượng. Lực lượng Công an đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các ngành chức năng đã tổ chức được gần 900 đợt tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tập trung ở các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 812.000 lượt người tham gia. Nhằm tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đấu tranh với các hoạt động phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ngăn chặn được hoạt động tuyên truyền “Đức mẹ hiện hình”; “tà đạo Hà Mòn”; “Nhà nước Đề Ga” đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức của nhân dân trong việc tham gia phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và HIV/AIDS...
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Triển khai tốt các nội dung trọng tâm theo Đề án 01-138 về “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”; gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng khu dân cư trong sạch, lành mạnh không có tội phạm, tệ nạn xã hội.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong 10 năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là tình hình tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội hoạt động tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương chưa thật sự sâu sát. Công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa đạt hiệu quả, chưa thường xuyên liên tục. Công tác cảm hóa, quản lý, giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm cho các đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả không cao…
 
Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong những năm đến đạt kết quả và đáp ứng công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay, chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:
 
+ Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị gắn với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp đồng bộ của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức và đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo.
 
+ Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm. Một khi vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân được phát huy tốt, công tác phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ thì phong trào mới đạt hiệu quả cao. Trong công tác tuyên truyền, vận động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, từng loại đối tượng cụ thể. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thì nội dung của phong trào được triển khai cụ thể hơn, mối quan hệ phối hợp thực hiện giữa các thành viên được tăng cường, gắn bó hơn, tạo được sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
 
+ Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra giữa Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị thành viên trong quá trình tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác xây dựng các chương trình mục tiêu cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn, gắn công tác xây dựng mô hình, điển hình với công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và từng địa phương.
 
+ Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến, tạo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 
+ Đẩy mạnh các hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, kiên trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống và ngăn ngừa tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS theo Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phối hợp với chính quyền, ngành Công an, ngành Lao động Thương binh và xã hội tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và phân loại khu dân cư, xã, phường trong sạch, lành mạnh, không có tội phạm, ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác ở địa bàn khu dân cư. Tổ chức hội nghị điển hình thi đua các cấp, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể, điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào lao động sản xuất gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Gương “Người tốt việc tốt” về hoạt động công tác Mặt trận; biểu dương khen thưởng kịp thời các khu dân cư tiêu biểu về phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội; đặc biệt cần chú ý đến vai trò của các già làng, trưởng thôn và những người có nhiều uy tín trong đồng bào các dân tộc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm…
 
+ Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn kịp thời và loại bỏ tội phạm ra khỏi cuộc sống của cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hoá, nhằm góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh trên cơ sở phát huy tinh thần sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.
 
+ Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gắn với phong trào“Toàn dân tham gia phòng, chống và ngăn ngừa tội phạm”, nâng cao nhận thức của mọi người dân trong toàn xã hội về tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác, góp phần xây dựng và phát triển xã hội ngày càng trong sạch, lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương một cách triệt để có hiệu quả.
 
+ Muốn làm được như vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, lực lượng chức năng cần có một sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống và ngăn ngừa tội phạm một các triệt để, vì công tác này không chỉ của riêng ngành chức năng mà là của toàn xã hội, tiến tới xây dựng một xã hội trong sạch, lành mạnh không có tội phạm và tệ nạn xã hội thực sự là một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
+ MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với Công an triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội khác và các phong trào hành động cách mạng, qua đó xây dựng các mô hình liên kết trong công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 gắn với chủ trương xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tiếp tục phối hợp với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 ngày 30/7/1998 của Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay”; “Phát động toàn dân tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai tái hào nhập cộng đồng…
 
* Những bài học kinh nghiêm:
 
+ Kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT ở tỉnh Kon Tum trong 10 năm qua cho thấy: sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ban chỉ đạo các cấp phải thường xuyên được kiện toàn, nhất là ở cấp xã, có chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, sát thực, hoạt động có hiệu quả. Huy động được các ngành thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển phong trào cả bề rộng lẫn chiều sâu, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
+ Trong công tác tuyên truyền, vận động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức của mỗi người, mỗi gia đình, khu dân cư và cả cộng đồng. Các hoạt động của phong trào phải được lồng ghép với chương trình công tác của các ngành, các cấp, các cuộc vận động và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Coi trọng và làm tốt việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến của các nội dung hoạt động có hiệu quả như mô hình khu dân cư phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mô hình câu lạc bộ “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu chăm ngoan”, câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm, câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật... Đồng thời làm tốt việc tổng kết nhân rộng nhằm thúc đẩy phong trào; kịp thời động viên khen thưởng những điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 
+ Các cấp, các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm HIV/AIDS để phù hợp với tình hình mới gắn với công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; trong việc lồng ghép công tác phòng chống tội phạm với các cuộc vận động khác như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ngày vì người nghèo”, phong trào giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo./.
 
NGUYỄN ĐĂNG BÌNH

Số lượt người xem: 6215 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm