SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
2
0
5
8
3
Tin tức Thứ Hai, 08/08/2011, 08:05

Nhìn lại kết quả sau 10 năm thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan

 
Bộ phận một cửa liên thông ở thành phố Kon Tum - Ảnh: V.Phương.

Thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là bản chất, là quy luật hình thành phát triển và tự hoàn thiện của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đối với loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định sổ 71/1998/NĐ/CP ngày 08-9-1998 về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Việc triển khai thực hiện QCDC bước đầu đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ đảng viên và công chức viên chức về những việc cán bộ, công chức được biết, những việc được tham gia ý kiến trước khi thủ trưởng cơ quan quyết định, những việc họ được giám sát, kiểm tra, nhằm góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, từng bước xây dựng đội ngũ công chức nhà nước có đủ phẩm chất chính trị và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao việc thực thi nhiệm vụ được giao, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm xây dựng Đảng, đoàn thể trong các cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện.
 
Kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan đã thật sự tạo ra động lực mạnh mẽ để mỗi cán bộ,công chức tin tưởng, phấn khởi tích cực công tác, nhiều cơ quan, doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, tổ chức tốt các phong trào "lao động giỏi"; "Phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật" phong trào "Người cán bộ công chức gương mẫu, tận tuy và sáng tạo" được đông đảo công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Thủ trưởng nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm việc công khai nhiệm vụ hàng năm, công khai hóa quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức lấy ý kiến của các phòng ban, tổ đội sản xuất và đông đảo công chức, viên chức và người lao động trước khi tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Nhiều nơi đã thực hiện quy trình và phương thức công khai cho cán bộ công chức biết và kiểm tra, giám sát thông qua ban thanh tra nhân dân và chỉ đạo kiểm điểm công tác, phê bình và tự phê bình trong các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị và thông qua diễn đàn của hội nghị cán bộ, công chức hoặc đại hội công nhân, viên chức hàng năm trong doanh nghiệp. Nhờ đó, nội dung "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được thực hiện một cách trực tiếp trong các hoạt động của cơ quan và doanh nghiệp.
 
Thực tiễn cho thấy, nơi nào dân chủ trong Đảng được mở rộng, QCDC ở cơ sở được triẻn khai, cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan thì nơi đó có nội bộ đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục của đội ngũ đảng viên được nâng lên, cán bộ công chức, viên chức bớt hình thức, giấy tờ, quan liêu ,hách dịch, gần và sát với công việc hơn. Từ đó làm cho dân hiểu, dân tin, dân trọng. Ngược lại, đáng tiếc hiện nay vẫn còn không ít cơ quan, doanh nghiệp thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan mới chỉ dừng ở khâu quán triệt nhận thức, còn mang tính hình thức, chưa vững chắc. Nhất là việc thực hiện những việc "Người công chức, viên chức và lao động được kiểm tra" còn yếu dẫn đến độc đoán chuyên quyền, tham nhũng, vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật của Đảng đến mức phải xử lý. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan vẫn còn nhận thức giản đơn chưa gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng và lãng phí.
 
Nguyên nhân của những hạn chế và khuyết điểm trên, một mặt là do một số cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, giám đốc các doanh nghiệp chưa nhận thức sâu sắc và đầy đủ những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được nêu trong chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII). Mặt khác chưa quán triệt một cách đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo đảm và phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân nói chung và thực hiện triệt để quyền dân chủ của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động của cơ quan nói riêng là động lực thúc đẩy xã hội phát triển, là điều kiện tiên quyết góp phần cho sự phát triển mạnh về kinh tế, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa .
 
Từ kết quả xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan trong những năm qua bước đầu có thể rút ra một số kinh nghiệm đó là: các cấp, các ngành phải quan tâm hơn đến việc tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung cơ bản các chương, điều quy định về QCDC trong các tầng lớp xã hội. Nâng cao sự hiểu biết của mọi người chủ động và tự giác thực hiện về quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời răn đe và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm,  lợi dụng dân chủ cản trở thi hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị, gây rối làm mất đoàn kết trong nội bộ của từng cơ quan làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân đảng viên, lãnh đạo quản lý trong bộ máy của Đảng, chính quyền và các đoàn thể và doanh nghiệp.
 
Nhìn lại thực tiễn triển khai, thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan trong những năm qua, đòi hỏi Cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, thủ trưởng cơ quan và ban chấp hành các đoàn thể đều phải thực hiện một cách nghiêm túc, không hình thức. Hằng năm cấp ủy đảng phải có chủ trương kế hoạch chương trình lãnh đạo thực hiện QCDC thật cụ thể chi tiết và có tính khả thi cao. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động phải gương mẫu thực hiện QCDC gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm cho các nội dung của quy chế dân chủ được triển khai thực hiện trên thực tế. Đồng thời cần coi trọng việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và bổ sung nội dung của QCDC để quy chế này thực sự thể hiện là sức mạnh làm chủ của cán bộ công chức và người lao động và là chổ dựa vững chắc đáng tin cậy của cơ quan và doanh nghiệp.
 
Sau hơn 10 năm thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan đã và đang tạo ra bước đột phá mới về đổi mới phong cách lãnh đạo và cải tiến lề lối làm việc của từng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Với quyết tâm của các cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan, tin tưởng rằng QCDC ở cơ sở sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hiện nay, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Chính phủ là: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đàm an sinh xã hội. 
 
Cẩm Lệ

Số lượt người xem: 3565 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm