SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
0
6
3
Tin tức Thứ Bảy, 09/04/2011, 10:00

Trao đổi về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề"

 

Ảnh minh họa

Sinh hoạt chuyên đề là đi sâu thảo luận vào một nội dung công tác nào đó của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chi bộ như: Công tác phát triển đảng viên mới; biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các giải pháp để nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác cho đội ngũ đảng viên; phân công công tác cho đảng viên; cải cách phương thức, lề lối làm việc khoa học... Mỗi quý một lần, tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở đảng được Ban Bí thư quy định và xuất phát từ tình hình, yêu cầu, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, cấp uỷ đảng lựa chọn nội dung đưa vào tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề. 

Sinh hoạt chuyên đề không chỉ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, trước hết là đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, mà còn mở rộng dân chủ trong Đảng, nhất là việc thảo luận và quyết định các công việc của TCCSĐ, những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền của đảng viên, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện quyền phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, qua đó chi bộ thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm hiểu tâm tư, nguyện vọng đảng viên; là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đồng thời giúp cho cấp uỷ và Bí thư chi, đảng bộ nắm vững nguyên tắc, nội dung sinh hoạt Đảng, tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của TCCSĐ, làm cho nội dung sinh hoạt Đảng ngày càng phong phú, hấp dẫn và có hiệu quả. Khắc phục thái độ thụ động, nội dung nghèo nàn, thiếu chính trị tư tưởng trong sinh hoạt Đảng.
           
Từ khi hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa X) ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TWvề "Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng lượng đội ngũ đảng viên". Mỗi quý các tổ chức cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong năm TCCSĐ phải đảm bảo có ít nhất 01 lần bố trí sinh hoạt chuyên đề về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Tuy nhiên, việc xác định nội dung sinh hoạt chuyên đề phải dựa trên cơ sở Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 25/05/2007 của Ban Tổ chức Trung ương. Đối với TCCSĐ trong các đơn vị sự nghiệp, sinh hoạt chuyên đề là nhằm thực hiện các quy trình để xây dựng một đề án, đề tài khoa học có chất lượng. Phương pháp và các hình thức tự nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ, kiến thức cho đảng viên, cán bộ viên chức và làm thế nào để thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ sở. Nội dung của chuyên đề phải nêu được 2 vấn đề cơ bản đó là: đánh giá đúng thực trạng những mặt đã làm được, mặt chưa làm được còn khiếm khuyết và nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chủ quan của những mặt yếu kém, khuyết điểm cần được thảo luận thẳng thắn, dân chủ, thiết thực, cụ thể và phù hợp. Từ đó, đề ra các định hướng và nhóm giải pháp mang tính khả thi, đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ở lĩnh vực chuyên đề cần đề cập. Đây là yếu tố cơ bản quyết định để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Thông thường, muốn bảo đảm nội dung cho sinh hoạt chuyên đề Cấp ủy cần xây dựng kế hoạch thống nhất, tập trung bàn một nội dung cụ thể như: Để được công nhận TCCSĐ trong sạch vững mạnh thì cấp uỷ chi bộ và tập thể đảng viên cần làm những công việc cụ thể nào? Làm gì để giữ vững danh hiệu TCCSĐ trong sạch vững mạnh tiêu biểu? Công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội trong ngành và cơ quan, đơn vị; Những công việc, đối tượng và giải pháp cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ ngành hoặc cơ quan; Những giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng công tác phối hợp của các tổ chức có liên quan để giảm đáng kể các tệ nạn xã hội trên địa bàn nơi mình công tác, cư trú hoặc một tệ nạn cụ thể nào đó. Đối với các TCCSĐ cơ quan hành chính tập trung bàn các biện pháp để nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất; chất lượng soạn thảo văn bản, những giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, xử lý thông tin, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo cơ quan tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan hoặc mỗi cán bộ, công chức viên chức Nhà nước phải làm gì để nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...
 
Thực tiễn cho thấy, về quy trình sinh hoạt chuyên đề: Cấp uỷ (nơi không có chi uỷ thì bí thư và phó bí thư chi bộ) nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cho cả năm và từng quý. Từ đó chủ động phân công cho đảng viên (nơi không có tổ đảng) hoặc báo cáo viên hoặc tổ đảng thực hiện việc chuẩn bị nội dung chuyên đề bằng văn bản để trình bày trước chi bộ. Nội dung chuyên đề phải được chi uỷ xem xét, góp ý để đảng viên, báo cáo viên hoặc tổ đảng bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình ra hội nghị chi bộ. Cấp uỷ nêu, gợi mở những vấn đề, nội dung trọng tâm để hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận làm cho chuyên đề đưa ra có ý nghĩa thực tiển, thực hiện được quyền phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của đảng viên trong sinh hoạt, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến phản biện hoặc góp ý để bổ sung hoàn thiện các giải pháp mà chuyên đề đặt ra. Sau đó, cấp uỷ tổng kết hội nghị có kết luận các biện pháp mà chi bộ đã thảo luận thống nhất, bổ sung vào nghị quyết để toàn thể đảng viên thực hiện.
 
Về phương thức sinh hoạt chuyên đề ở những nơi có dưới 15 đảng viên sinh hoạt chuyên đề có thể kết hợp với các đợt sinh hoạt chi bộ định kỳ; từ 15 đảng viên trở lên thì tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề riêng. Tuy nhiên, tuỳ tình hình thực tế về thời gian, nội dung chuyên đề, không nhất thiết phải tổ chức cuộc họp riêng nhưng biên bản họp chi bộ phải ghi biên bản riêng của việc sinh hoạt chuyên đề.
 
Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở cơ sở không những là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng mà còn là nhiệm vụ cần được tiến hành thường xuyên, lâu dài để phát huy vai trò là “hạt nhân chính trị ở cơ sở” nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.                                                                 

Cẩm Lệ


Số lượt người xem: 4384 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm