SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
2
6
7
0
2
Tin tức Thứ Hai, 21/03/2011, 07:45

Phương án nào cho việc quản lý khai thác nước sạch nông thôn?

 

Nước sạch cho người dân nông thôn.
 
Theo Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (NSH&VSMTNT) tỉnh, bằng sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thông qua nhiều chương trình, dự án, từ năm 2006-2010, tỉnh ta đã đầu tư xây dựng và nâng cấp trên 233 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Tuy nhiên, do tác động của bão lũ và lâu nay chúng ta chưa có một phương án quản lý, khai thác phù hợp nên nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung giao về cho địa phương quản lý khai thác và người dân sử dụng thường xuống cấp, nhiều công trình không phát huy hiệu quả. 
 
Để khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đã và đang được đầu tư xây dựng nhằm nâng cao khả năng người dân được hưởng nước sạch... cần phải có một phương án tổ chức quản lý và khai thác nước sạch hợp lý. Trước yêu cầu đặt ra, Trung tâm NSH&VSMTNT tỉnh đã tham mưu cho Sở NN&PTNT, UBND tỉnh xây dựng phương án quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh. Phương án đã xác định quy mô công trình như: công trình rất nhỏ (công suất < 50m3/ngày đêm), nhỏ (công suất từ 50 - 300 m3/ngày đêm),  trung bình (công suất từ 300 – 500 m3/ngày đêm) và lớn (công suất > 500m3/ngày đêm). Theo đó, các mô hình quản lý, khai thác được đưa ra như: cộng đồng quản lý (đối với công trình cấp nước sạch rất nhỏ và nhỏ), hợp tác xã quản lý (công trình nhỏ và trung bình), đơn vị sự nghiệp công lập quản lý (công trình trung bình, lớn), tư nhân quản lý (công trình rất nhỏ và nhỏ) và doanh nghiệp quản lý (công trình trung bình, lớn).
 
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Trung tâm cho rằng, các địa phương trong tỉnh cần lựa chọn thí điểm mô hình quản lý cộng đồng và mô hình đơn vị sự nghiệp công lập. Việc quản lý, khai thác các công trình cấp nước tập trung cần phải theo hướng chuyên nghiệp trên cơ sở xây dựng bộ máy quản lý đủ năng lực đáp ứng yêu cầu. Về lâu dài, sau khi các cơ chế, chính sách của Nhà nước ngày càng hoàn thiện hơn, sẽ áp dụng các mô hình quản lý khác.
 
Phương thức quản lý đối với từng mô hình cũng được bàn đến. Đối với các công trình rất nhỏ và nhỏ do cộng đồng quản lý, khai thác thì do người sử dụng nước bầu (từ 2- 3 thành viên tùy theo quy mô công trình) gồm: 1 tổ trưởng (tổ trưởng có thể là thôn trưởng hoặc già làng); 1-2 nhân viên làm nhiệm vụ vận hành, duy tu, bảo dưỡng, theo dõi, kiểm tra chất lượng nước; 1 nhân viên thu tiền kiêm thủ quỹ.Cán bộ, công nhân trong tổ cần được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình. Đối với các công trình do đơn vị sự nghiệp công lập quản lý (bao gồm: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ban quản lý nước sinh hoạt các huyện, thành phố.... ) có phạm vi cấp nước rộng hơn (liên thôn, liên xã). Việc tổ chức nhân sự quản lý khai thác và cấp nước ở mô hình này cần có giám đốc, phó giám đốc và 4 - 5 phòng nghiệp vụ (phòng quản lý cấp nước, phòng tổ chức-hành chính, phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch-tài chính, ...) và các trạm cấp nước. Mỗi trạm cấp nước thành lập 1 tổ quản lý vận hành trực thuộc phòng quản lý cấp nước và chịu sự quản lý của các phòng chức năng thuộc trung tâm hoặc ban quản lý. Mổi tổ quản lý có 3 - 5 người (1 tổ trưởng, 2 - 3 cán bộ vận hành, bảo dưỡng và 1 kế toán). Cán bộ, công nhân vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình được tuyển dụng theo nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý, công nghệ kỹ thuật cấp nước; được đào tạo, có bằng cấp chuyên môn...
 
Người được hưởng lợi từ các công trình cấp nước sạch tập trung phải trả chi phí tiền sử dụng nước cho người và đơn vị đứng ra quản lý khai thác nước. Phương pháp xác định giá thành nước cũng đã được phương án tính đến một cách tỉ mỉ đối từng mô hình quản lý khai thác và quy mô công trình một cách hợp lý.
 
Tuy nhiên, để phương án triển khai thực hiện có hiệu quả, Trung tâm NSH&VSMTNT tỉnh cần phải có một kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý và vận hành công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nông thôn hiểu và thực hiện tốt theo phương án.  

Bài và ảnh: Văn Nhiên


Số lượt người xem: 4250 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm