SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
0
8
7
0
Tin tức Thứ Hai, 30/08/2010, 15:50

Ban hành Quy định về quy trình mua sắm, sửa chữa và thanh lý xe ô tô công

Ngày 25/8/2010, UBND tỉnh ra Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình mua sắm, sửa chữa và thanh lý xe ô tô công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà nước, các Công ty do nhà nước làm chủ sở hữu và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách tỉnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

 

Theo quy định này, việc mua sắm xe ô tô phải tuân thủ các quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nhgiệp phải được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn định kỳ theo đúng quy định về quản lý kỹ thuật của từng phương tiện. Điều kiện để xem xét, quyết định chủ trương sửa chữa lớn xe ô tô: Đối với xe ô tô mua mới thời gian sử dụng trên 5 năm và số Km sử dụng trên 150.000km; đối với xe ô tô đã qua sửa chữa thời gian sử dụng trên 4 năm và số Km sử dụng trên 120.000km kể từ ngày sửa chữa lần trước. Tổng kinh phí sửa chữa từ 100 triệu đồng trở lên, đơn vị lập kế hoạch đấu thầu báo cáo Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổng kinh phí sửa chữa dưới 100 triệu đồng, đơn vị lập kế hoạch đấu thầu báo cáo Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính đánh giá tình trạng kỹ thuật của xe ô tô theo đề nghị của các đơn vị làm cơ sở cho việc lập dự toán sửa chữa, thanh lý, điều chuyển xe ô tô; tham gia công tác nghiệm thu sửa chữa xe ô tô.
 
                                                                                                Nguyễn Phan
 

 


Số lượt người xem: 3674 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm