Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 -

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023
16/10/2023  21:59 1 Lượt xem

Ngày 16/10/2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 92/TB-SNV về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023.

Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?