Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
18/05/2023  16:50 1 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?