Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản
18/01/2023  14:04 1 Lượt xem

 

Tại Thông báo số 10/TB-STNMT ngày 17/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự đầu tư xây dựng công trình. Cụ thể:

 

Công khai tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự đầu tư xây dựng công trình: Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn; loại khoáng sản: Đá, đất làm vật liệu xây dựng thông thường; Khu vực khai thác: Thuộc xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum nằm trong phạm vi diện tích đất xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày tiếp nhận hồ sơ: Ngày 16/01/2023, tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (đến hết ngày 16/02/2023). Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân khác nếu nộp quá thời hạn quy định trên.

 

Cổng TTĐT tỉnh

Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh