Thứ 5, Ngày 01/12/2022 -

Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023
15/09/2022  10:56 7.997 Lượt xem
Đóng

Thông tin liên quan

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh