Thứ 5, Ngày 06/10/2022 -

Thông báo Danh sách dự thi môn chuyên ngành (vòng 2), Kỳ thi tuyển công chức năm 2022
03/08/2022  14:01 724 Lượt xem

Ngày 02/8/2022, Hội đồng Tuyển công chức năm 2022 có Thông báo số 72/TB-HĐTDCC về Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 và Danh mục tài liệu tham khảo theo chuyên ngành, ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

 

1. Chuyên ngành Văn thư (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Văn thư viên và ngạch Văn thư viên trung cấp): Tại phụ lục 01.DS; Danh mục văn bản tham khảo tại phụ lục 01.VB.

 

2. Chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Kiểm lâm viên và ngạch Kiểm lâm trung cấp): Tại phụ lục 02.DS; Danh mục văn bản tham khảo tại phụ lục 02.VB.

 

3. Chuyên ngành Kế toán (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Kế toán viên): Tại phụ lục 03.DS; Danh mục văn bản tham khảo tại phụ lục 03.VB.

 

4. Chuyên ngành Hành chính - Nhóm chuyên môn nghiệp vụ (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ): Tại phụ lục 04.DS; Danh mục văn bản tham khảo tại phụ lục 04.VB.

 

5. Chuyên ngành Hành chính - Nhóm hỗ trợ phục vụ (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ): Tại phụ lục 05.DS; Danh mục văn bản tham khảo tại phụ lục 05.VB.

 

Theo Thông báo, các ý kiến, phản ánh (nếu có), đề nghị thí sinh gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 05/8/2022.

 

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh