Thứ 5, Ngày 06/10/2022 -

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
15/07/2022  14:39 2.067 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh