Thứ 5, Ngày 11/08/2022 -

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao (đợt 2 - lần 3 - 93 thửa) tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
06/06/2022  10:25 4.244 Lượt xem
Đóng

Thông tin liên quan

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh