Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Đề nghị khai báo y tế bắt buộc
08/02/2021  16:42 850 Lượt xem

 

Theo Công văn số 558/SYT-TCHC ngày 08/02/2021 của Sở Y tế về đăng phát thông tin về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 

Theo đó, nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có đến/ở/về từ Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 22/01/2021 đến nay khẩn trương đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế bắt buộc và chủ động ghi lại nhật ký, lịch trình di chuyển để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

 

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63