Thứ sáu, Ngày 18/09/2020 -

Thông tin dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi PTTH Quốc gia năm 2020 (từ ngày 08 đến ngày 10/8/2020)
08/08/2020  12:38 158 Lượt xem

 

1. Chi tiết về thời tiết ở các khu vực ngày 08/8/2020:

 

Khu vực

Nhiệt độ thấp nhất (oC)

Nhiệt độ cao nhất (oC)

Độ ẩm

(%)

Hiện tượng thời tiết, tình hình mưa; cảnh báo

CÁC HUYỆN

Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei

18 - 20

25 - 27

88 - 93

Sáng: Nhiều mây, có mưa vài nơi.

Trưa, chiều: Nhiều mây, trời nắng yếu, có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa; gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

CÁC HUYỆN

 Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei

21 - 23

27 - 29

85 - 90

Sáng: Nhiều mây, có mưa vài nơi.

Trưa, chiều: Giảm mây trời hửng nắng, có mưa nhiều nơi; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

CÁC HUYỆN

 Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum

22 - 24

28 - 30

83 - 88

Sáng: Nhiều mây, có mưa rải rác.

Trưa, chiều: Giảm mây trời hửng nắng, có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa; gió Tây Nam cấp 2, cấp 

2. Chi tiết về thời tiết ở các khu vực ngày 09/8/2020:

Khu vực

Nhiệt độ thấp nhất (oC)

Nhiệt độ cao nhất (oC)

 

Độ ẩm

(%)

Hiện tượng thời tiết, tình hình mưa; cảnh báo

CÁC HUYỆN

Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei

18 - 20

27 - 29

87 - 92

Sáng: Mây thay đổi, có mưa vài nơi.

Trưa, chiều: Mây thay đổi, trời nắng, có mưa rải rác; gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

CÁC HUYỆN

 Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei

21 - 23

28 - 30

83 - 88

Sáng: Nhiều mây, không mưa.

Trưa, chiều: Mây thay đổi, trời nắng, có mưa rải rác; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

CÁC HUYỆN

 Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum

22 - 24

29 - 31

80 - 85

Sáng: Mây thay đổi, không mưa.

Trưa, chiều: Mây thay đổi, trời nắng, có mưa rải rác; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

 

3. Chi tiết về thời tiết ở các khu vực ngày 10/8/2020:

 

Khu vực

Nhiệt độ thấp nhất (oC)

Nhiệt độ cao nhất (oC)

Độ ẩm

(%)

Hiện tượng thời tiết, tình hình mưa; cảnh báo

CÁC HUYỆN

Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei

18 - 20

26 - 28

90 - 95

Sáng: Mây thay đổi, không mưa.

Trưa, chiều: Mây thay đổi, trời nắng, có mưa vài nơi; gió Tây Nam cấp 3.

CÁC HUYỆN

 Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei

20 - 22

27 - 29

85 - 90

Sáng: Mây thay đổi, có mưa vài nơi.

Trưa, chiều: Mây thay đổi, có mưa có mưa rải rác; gió Tây Nam cấp 2.

CÁC HUYỆN

 Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum

21 - 23

28 - 30

83 - 88

Sáng: Mây thay đổi, có mưa rải rác.

Trưa, chiều: Mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gian đoạn, có mưa nhiều nơi; gió Tây Nam cấp 2.

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh