Chủ nhật, Ngày 28/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
214/QĐ-UBND   11/04/2019   Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum năm 2019 (đợt 3)
213/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Glei
212/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ngọc Hồi
211/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Tu Mơ Rông
210/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà
209/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Tô
208/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H’Drai
207/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Kon Plông
206/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ngọc Hồi
205/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Sa Thầy
204/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thành phố Kon Tum
203/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Tu Mơ Rông
202/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Kon Rẫy
201/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Glei
185/QĐ-UBND   05/04/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Tổng: 996 Văn bản. Trang 64 Trong tổng số 67 Trang.
Chuyển tới trang: